Sybill Niden Goldrich
Ernest Hornsby
Dianna Pendleton-Dominguez

NYHETSBREV FRÅN RÅDGIVANDE KOMMITTÉN FÖR MÅLSÄGARE
Volym 2, No. 1, januari 5, 2005


GOTT NYTT ÅR TILL ALLA!

Välkommen till det nionde e-nyhetsbrevet (Volym 2, No. 1) från Rådgivande Kommittén för Målsägare (engl. the Claimants' Advisory Committee - CAC) i Förlikningsplanen angående Dow Cornings konkurs. Du skickades en kopia av nyhetsbrevet eftersom våra dokument visar att du bad om att finnas på postningslistan. Om du inte vill prenumerera, klicka här. Om du vill läsa tidigare nyhetsbrev, är de tillgängliga på CACs webbplatsen om du klickar på "det elekroniska nyhetsbrevet" (engl. "Electronic Newsletter"). Vi även uppmanar dig att besöka Förlikningsenhetens webbplats (www.dcsettlement.com) och CAC webplats (www.tortcomm.org) för att inhämta eller se på relevanta dokument och läsa uppdateringar och ny information. För att kontakta CAC, skicka en e-post till: info@tortcomm.org eller skicka ett brev till: P.O. Box 61406, Houston, Texas 77208-1406.Vi kan inte svara på frågor angående målsägarens individuella status eftersom vi inte har tillgång till individuella målsägares mappar. Alla frågor angående skadeståndskravstatus borde skickas till Förlikningsenheten med e-post info@sfdct.com eller med telefon +1-866-874-6099.

1. MÖTET I ORLANDO FÖR MÅLSÄGARE ORDNATS IGEN TILL JANAURI 21, 2005

Eftersom mötet i Orlando, Florida i september 2004 återkallades på grund av den aktiva stormtiden, ska Rådgivande kommitten ordna ett nytt möte den januari 21, 2005 i:
Hyatt Regency Orlando International Airport
9300 Airport Blvd.
Orlando, FL 32827

Presentationen and F&S sammankomsten ska vara från klockan 9 till klockan 12 (Östliga tiden). All målsägare och advokater som företräder målsägare är välkomna till att delta. Vi ser fram emot att se er där. Om du tänker delta, uppmuntrar vi dig att skicka en OSA till oss: info@tortcomm.org.


2. NYA BESLUT FATTATS AV DEN AMERIKANSKA DISTRIKSTDOMSTOLEN PÅ DEN OSTLIGA DISTRIKTEN I MICHIGAN

Kopior av de följande besluten kan ses på CACs webbplats www.tortcomm.org under "Court Orders" eller Distriktdomstolens webbplats (Du kan klicka på linken till Domstolens webbplats på CACs webbplats).
 1. Att skicka tillbaka checkar för Ersättning vid Snabbt Avstående- Den December 22, 2004, beslöt Distriktsdomstolen sig att målsägare kunde skicka tillbaka sin ersättning för Snabbt Avstående under vissa tillhållanden. CAC och Gäldenärers Representanter godkände den följande plantolkningen som finns i Beslutet:

  "En målsägare kan skicka tillbaka en check för Snabbt Avstående som inte har inlösts eller en växel och ansöka om Sjukdomsersättning (eller ersättning för ett Medicinskt tillstånd) förutsatt att (1) checken som inte har inlösts eller en växel skickas tillbaka till Förlikningsenheten under 60 dagar efter den utfärdades, (2) checken som inte har inlösts och skickas tillbaka eller en växel medföljs av ett utlåtande från Målsägaren eller hennes advokat som återtar skadeståndskravet för Snabbt Avstående och (3) Målsägaren inte tidigare har återtagit sitt skadeståndskrav."
 2. Beslutet som bemyndigar 2004 budgeten - Den december 22, 2004, beslöt Distriktsdomstolen sig att godkänna 2004 budgeten (Ikraftträdandedagen) som hade blivit godkänd på den november 17, 2003 för året 2004.
 3. Procedurer att avgöra stridigheter som gäller att avstå från skadeståndskrav mot Dow Corning - den december 23, 2004, bestämde sig Distrikstomstolen med CACs och Gäldenärers Representanters överenskommelse för möjligheter till målsägare att avgöra ett avstående att de tidigare undeskrev mot Dow Corning eller till skadeståndskrav som avgjordes av ett slutgiltigt omdöme, ogillande eller beslut ("Procedurer för att avstå"). Vi uppmanar dig att inhämta eller se på procedurer om du vill avgöra ett avstående du kan ha underskrivit mot Dow Corning. Procedurer för att avstå gäller de mesta situationerna. De gäller emellertid inte de följande situationer:
  1. Skadeståndskrav som föreger att Planen inte ogillar ersättning i Förlikningsalternativet när en målsägare underskrev ett avstående för att få ersättningen mindre än $15 000 under perioden från 1992 till mai 15, 1995. Dessa är skadeståndskrav som kan ha avståtts där målsägaren har litat på den ursprungliga globala förlikningen och Domare Pointers beslut att sådana avståenden inte skulle hindra målsägare från att delta i den ursprungliga globala förlikningen. Datumet slutar med Dow Cornings konkursansökan på den mai 15, 1995 och
  2. Skadeståndskrav som föreger att avståendet erbjöds tillsammans med Dow Cornings Program för Hjälp med Avstående.
CAC ska föreslå till Distriktsdomstolen att avgöra dessa två enastående angelägenheter. Om ditt skadeståndskrav eller din klients skadeståndskrav är ett av dessa två exempel, var så god och kontakta oss till info@tortcomm.org med detaljer angående avståendet.


3. YRKANDEN LÄMNATS TILL DISTRIKTDOMSTOLEN PÅ DEN OSTLIGA DISTRIKTEN I MICHIGAN

 1. Yrkande för Avslöjande av väsentliga kriterier - detta yrkande inlämnades av CAC på den december 8, 2004 (såsom stod i vår tidigare e-nyhetsbrev). CAC kom överes om att förlänga responstiden för Gäldenärers Representanter (Dow Corning) till januari 20, 2005 så att partierna kunde fortsätta att förhandla om en möjlig överenskommelse och ett föreslaget avgörande av angelägenheten till Distriktdomstolen. Ett likadant yrkande inlämnades till Distriktdomstolen som har översyn över MDL-926 Reviderade Förlikningsprogrammet.
 2. Yrkandet av Koreanska Målsägare- på den december 14, 2004, inlämnade den advokat som företräder koreanska målsägare ett yrkande till Distriktdomstolen som ber om att Förlikningsenheten skulle finna och betala legitimerade läkare i Korea för att uppföra medicinska utvärderingar för koreanska målsägare. Kopian av yrkandet finns på CACs webbplats under "Other Downloads" med Dow Cornings svar. CAC har bett om en förlängning till januari 11, 2005 för att svara på yrkandet.
 3. Vävnadsexpanders och Uteslutning - dessa yrkanden förblir oavgjorda i Distriktdomstolen.
 4. Skadeståndskrav med betydande bidrag - tidfristen att göra anspråk på "betydande bidrag" var på den januari 3, 2005. Vi ska hålla dig á jour med denna angelägenhet i framtida nyhetsbrev. På basis av Distriktdomstolens beslut har olika partier till februari 18, 2005 att svara med kommentarer och/eller invändningar mot skadeståndskraven.

4. EUROPEISKA PROGRAMMET FÖR HJÄLP MED EXPLANTATION

CAC har informerats om att läkaren listats under är villig att framföra explantationen för kvinnor med Dow Corning bröstimplantat som är i Klass 6.1. med $3000 US (summan har listats för Klass 6.1. målsägare). Han har sagt att han inte ska debitera något extra förutsatt att nya implant inte implanteras. Läkarens kontor har förmågan att översätta på följande språk: franska, engelska, italienska, russiska, turkiska, arabiska och tyska. Läkarens kontakt information är:

Dr. Thomas Winzen
Dr. Hermann Wiebringhaus

St. Barbara Klinik Hamm
Am Heessener Wald 1
59073 Hamm, Germany
Telephone från överallt I Europa: 0049 2381 681 1300

CAC ska inte ge några påpekanden gällande denna läkares skicklighet eller förmåga.


5. GEMENSAMT MÖTE ORDNAT FÖR FÖRLIKNINGSENHETEN OCH MDL 926

Distriktdomstolarna som har översyn över Förlikninsenheten - Dow Corning-fonden (Honorable Denise Page Hood) och MDL-926 Reviderade Förlikningsprogrammet (Honorable U.W. Clemon) har ordnat ett gemensamt möte för partierna i de två förlikningarna till januari 28, 2005. Om partierna inte kan avgöra angelägenheterna före det gemensamma mötet med Domstolarna, är det vår uppfattning att angelägenheten gällande motstridande produktidentifikation för Dow Corning bröst implantat som innefattas i de två förlikningarna ska förhandlas om. (För mera information, var så god och läs vår E-nyhetsbrev från september 21, 2004.) Det finns även likadana yrkanden som förblir oavgjorda i dessa två domstolar angående CAC / MDL 926 kärandes begäran om avslöjandet av betydande bidrag för att kvalificera (som noterats ovan) och vi önskar att vi även kan förhandla om detta. Vi ska hålla dig á jour i framtida nyhetsbrev.


6. PÅMINNELSE ATT FYLLA UT I PROSESSFRÅGEFORMULÄR

För de som valde att väcka egen talan, du måste fylla ut i Prosessfrågeformulären och skicka den så att den får rätt poststämpel på eller före februari 28, 2005. Du kan inhämta en kopia av Frågeformulären på CACs webbplats (du kan nu inhämta Frågeformulären) eller du kan fylla i en kopia av Frågeformulären online på www.implantquestionnaire.org (denna webbplats uppehålls av DCC Litigation Facility Inc.). BARA MÅLSÄGARE SOM VÄLJER ATT AVSTÅ (OCH VISSA SKADESTÅNDSKRAV SOM LEDS TILL PROCESSALTERNATIVET) BEHÖVER FYLLA UT I FRÅGEFORMULÄREN.


7. GRUPPMÖTE ANGÅENDE BRÖST IMPLANTAT PROCESS

Processgruppen till bröst implantat (The Breast Implant Litigation Group -BILG) i Förbundet för Amerikanska Rättegångsadvokater (the American Trial Lawyers Association - ATLA) har ordnat ett möte av advokater som företräder målsägare i mål om bröst implantat till den February 1, 2005. Mötet ska hållas tillsammans med det årliga ATLA Vinter Mötet i Palm Springs, Kalifornien. Mötet är öppet till varje advokat som är medlem i ATLA eller BILG (du kan gå med i BILG med $50 på mötet). Vi arbetar med ledaren i BILG - Karen Read - för att samordna en presentation eller diskussion angående förliknings- och processangelägenheter från CAC representanter och målsägare som valde att avstå. Om du är intresserad för att delta, var så god och skicka en OSA till Karen Read ke_read@msn.com och en kopia till CAC info@tortcomm.org.


8. MÖTE FÖR KVALITETSSÄKRINGSKOMMITTÉN

På den november 3, 2004, beslöt sig Distriktdomstolen att utnämna en Kvalitetssäkringskommitte som arbetar med Samordnaren av Skadeståndskrav angående pålitligheten och kvalitetskontrollen av de skadeståndskrav som har skickats in, såsom krävs i Avsnitt 5.04 i Förlikningsenhetens- och Finansieringsavtalet. Det första mötet var på den 15 december där kommitten granskade exempel på skadeståndskrav som granskarna i Förlikningsenheten hade frågor om. Hela tiden skyddades målsägares förtrolighet och avgjordes inte till medlemmarna i kommitten som inte är med i personalen i Förlikningsenheten. Kvalitetssäkringskommittens arbete är fortlöpande.


9. ANGELÄGENHETER MED FÖRLIKNINGSENHETEN

Vi har fått flera frågor om lägligheten att behandla och betala skadeståndskrav. CAC delade din frustration och bekymmer med Domstolen, Finanskommitten och andra. Vi granskar den aktuella situationen med alla partierna som detta angår för att bestämma vad som kan göras att påskynda behandling och betalning. Vi uppskattar ditt tålamod och speciellt ditt samarbete att informera oss om problem och bekymmer som kan uppkomma. Din återkoppling och dina erfarenheter med behandling av skadeståndskrav är viktiga för oss och hjälper oss att sätta fingret på och förhoppningsvis korrigera problem när de förekommer. Var så god och håll oss informerade. Flera nya angelägenheter har tagits upp:

MDL 926 Skadeståndskontor har hävdat förmånsrätt till Dow Corning Målsägare - Vi förstår att MDL 926 Skadeståndskontoret har hävdat förmånsrätt till några målsägare i Dow Corning Förlikningsalternativet. Vi har berättats att förmånsrätterna bara är (eller borde vara) till de målsägare som fick 100% från det Reviderade Förlikningsprogrammet och föregav i den där förlikningen att de inte hade något Dow Corning bröst implantat. Som resultat fick de 100% av sin godkända ersättning i det Reviderade Förlikningsprogrammet. Nu i det Dow Corning konkursfallet har några av dessa målsägare som fick 100% i det Reviderade Förlikningsprogrammet gjort anspråk som påstår att de har eller hade ett Dow Corning bröst implantat. Det kan finnas förståeliga orsaker till varför detta kan ha hänt, t.ex. målsägarens implantat har nu identifierats som en Dow Corning produkt medan det inte identifierades som sådan när målsägaren gjorde anspråk i det Reviderade Förlikningsprogrammet i 1996.

Vi har informerats om att några förmånsrätter hävdades av MDL 926 Skadeståndskontoret och skickades till målsägare av misstag. Om du har fått ett meddelande av en förmånsrätt hävdats av MDL 926 Skadeståndskontoret och tror att den hävdades olämpligt, kontakta oss med e-post till info@tortcomm.org.

Begäran om att granska ditt krav på nytt - Om du skickade in ytterligare information för att avhjälpa en brist, med andra ord, en "gransking på nytt", borde du få svar från Förlikningsenheten inom 21 dagar. (Läs diskussionen om detta ämne i CACs e-nyhetsbrev från oktober 1, 2004). För att få ett snabbt svar angående din begäran om en ny granskning är mycket viktigt eftersom det finns korta tidsfrister i Planen och om du inte avhjälper din brist inom den tillämpliga tidsfristen, ska ditt krav ogillas för alltid. Om din begäran angående en ny granskning har varit oavgjord längre än 21 dagar eller du upplever svårigheter att få respons angående din begäran om en ny granskning, var så god och informera oss till info@tortcomm.org.

Målsägare med avsiktsförklaring - CAC och Gäldenärers Representanters håller på att arbeta med Samordnaren av Skadeståndskrav för att slutföra enkäter angående Avsikstförklaring och underliggande dokument. När detta har slutförts, ska vi informera er om resultat. För tillfället vet vi inte om Dow Corning fortsätter att fullfölja sitt påstående att de Avsiktsförklaringskrav som inte passar till ett Regel 3005 inlämnande av en medgäldenär kan ogillas för att delta.


10. TIDSFRISTER FÖR ATT SKICKA IN SKADESTÅNDSKRAV

Var så god och anteckna i din kalender alla kommande tidsfrister. Var så god och lägg märke till att de mesta av dessa tidsfrister betyder att dina skadeståndsblanketter och material måste mottagas av den lämpliga enheten senast på den angivna tidsfristen. Var så god och posta alla blanketter tillräckligt tidigt så att de ska mottas senast på den tidsfristen nedan.

februari 28, 2005
Tidsfrist för Målsägare som valde att avstå för att få rätt poststämpel på "Prosessfrågeformulären" och skicka den tillbaka till DCC Litigation Facility Inc.

juni 1, 2006
Tidsfrist för Rupturersättning för Klass 5, 6.1 och 6.2

juni 1, 2006
Tidsfrist för Skadeståndskrav för Silikonmaterial - Klass 7. Alla skadeståndskrav för Sjukdom och Snabbt Avstående måste skickas in senast på denna dag. Fonden ska stängas och några nya skadeståndskrav ska inte tillåtas efter denna dag.

juni 1, 2006
Tidsfrist för Dow Corning Andra Produkter- Klasser 9, 10.1 och10.2. Alla skadeståndskrav för Snabbt Avstående och Medicinskt Tillstånd måste skickas in senast på denna dag. Fonden ska stängas och några nya skadeståndskrav ska inte tillåtas efter denna dag.

juni 1, 2007
Tidsfrist för Snabbt Avstående - Klasser 5, 6.1 och 6.2

juni 1, 2014
Tidsfrist för Explantationsersättning - Klasser 5, 6.1 och 6.2

juni 1, 2019
Tidsfrist för Sjukdomsersättning Klasser 5, 6.1 och 6.2


11. TIDSFRISTEN FÖR ATT AVHJÄLPA BRISTEN

Om du får ett brev angående din status från Förlikningsenheten som framställer att du har en brist i ditt skadeståndskrav, var så god och lägg märke till att det finns mycket korta tidsfrister att avhjälpa de mesta bristerna. Tidsfrister finns listade nedan:

Styrkande av Tillverkare
Ingen tidsfrist men ditt skadeståndskrav för Explantation, Ruptur, Medicinskt Tillstånd eller Sjukdom ska inte granskas förrän du har ett godkänt belägg på ett kvalificerat implantat.

Explantation
6 månader från datum på brevet som informerar om bristen

Ruptur
6 månader från datum på brevet som informerar om bristen

Medicinskt Tillstånd (Klasser 9, 10.1 och 10.2)
6 månader från datum på brevet som informerar om bristen

Sjukdom
1 år från datum på brevet som informerar om bristen


OBS! Detta dokument har tagits copyright på. Du är inte berättigad till att offentliggöra det på någon webbplats utan ett speciellt, tidigare skrivet medgivande från Rådgivande Kommittén för Målsägare.© 2018 Claimants' Advisory Committee. All Rights Reserved.